به صفحه لیست قیمت درب ضد سرقت فروشگاه آلبروچوب  خوش آمدید ! ما در این بخش لیست قیمت درب ضد سرقت بروز شده شرکت را به شما عزیزان ارائه می دهیم .

درب ضد سرقت یکی از درب های پر فروش در بازار ایران می باشد . قطعا دلیل اصلی این فروش چیزی جز تضمین کردن امنیت و زیبایی بخشیدن به فضا نیست .

ما سعی کردیم لیست قیمت درب ضد سرقت خود را با قیمتی مناسب و اقتصادی تقدیم شما عزیزان کنیم . قیمت مناسب و کیفیت بالا از اصلی ترین اهداف ما در فروش درب ضد سرقت می باشد .

لیست قیمت درب ضد سرقت آلبروچوب بر اساس قیمت مرتب شده است و شما در لیست قیمت درب ضد سرقت درب هایی با تنوع طرح بندی و رنگ بندی زیادی مشاهده می کنید .

در ادامه مطلب پس از مشاهده نمونه کار های درب ضد سرقت شرکت آلبروچوب درباره ویژگی های بخصوص درب های ضد سرقت آلبروچوب به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد . با ما همراه باشید .

برای دریافت مشاوره و خرید درب های ضد سرقت با شماره 09124197101 تماس حاصل فرمایید 

لیست قیمت درب ضد سرقت

درب ضد سرقت کد 1045

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1046

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1036

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1047

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1037

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1048

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است . همچنین این درب یکی از درب های ویژه شرکت آلبروچوب می باشد و در صورتی که درب را به همراه روکوب و تاج سفارش دهید ، درب منبت کاری شده نیز می شود  .

درب ضد سرقت کد 1038

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1049

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1039

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1050

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1040

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1051

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پوششی
 • تک قاب برجسته
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1041

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • طرح ونوس
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1052

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است . همچنین این درب یکی از درب های ویژه شرکت آلبروچوب می باشد و در صورتی که درب را به همراه روکوب و تاج سفارش دهید ، درب منبت کاری و طلاکاری شده شده نیز می شود  .

درب ضد سرقت کد 1042

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1053

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1043

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1054

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1044

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

درب ضد سرقت کد 1130

تماس بگیرید
 • ورق چهار چوب ۱/۵
 • ورق لنگه درب ۱/۲۵
 • داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای
 • قفل کاله ترکیه
 • ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی
 • ضد دیلم
 • لاستیک درزگیر
 • رنگ پلی اورتان
 • رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک
در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

لیست قیمت درب ضد سرقت تهران

این قیمت هایی که مشاهده کردید مربوط به تهران می باشد و لیست قیمت درب ضد سرقت تهران بدین شکل است . قیمت انعطاف پذیر و کیفیت بالا این درب ها باعث شده است تا به یکی از محصولات پرفروش فروشگاه آلبروچوب تبدیل گردد . لیست قیمت درب ضد سرقت آلبروچوب همواره در حال بروز رسانی می باشد و این بدین معنا می باشد که شما هر وقت که به لیست قیمت درب ضد سرقت سر بزنید قیمت های همان روز را مشاهده خواهید کرد .

لیست قیمت درب ضد سرقت کرج

لیست قیمت درب ضد سرقت کرج هماننده لیست قیمت درب ضد سرقت تهران می باشد و تغییراتی در قیمت درب ها وجود ندارد . مشتریانی که ساکن کرج و اطراف آن هستند می توانند جهت مشاوره و خرید درب ضد سرقت با شماره 09124197101 تماس حاصل فرمایند . در لیست قیمت درب ضد سرقت شرکت آلبروچوب تخفیف هایی وجود دارد که شما می توانید از این تخفیف ها همواره بهرمند شوید . 

لیست قیمت درب ضد سرقت آلبروچوب

لیست قیمت درب ضد سرقت آلبروچوب بسیار مناسب و اقتصادی هست . این را می توانید در سایر تولید کنندگان جستوجو کنید . علاوه بر قیمت مناسب و اقتصادی ، کیفیت و کارایی درب های آلبروچوب به قدری بالا می باشد که شما را سالیان سال بی نیاز از خرید مجدد درب می کند . 

در لیست قیمت درب ضد سرقت آلبروچوب شما می توانید با توجه به سلیقه و بودجه ای که دارید ، درب مورد نظر خود را انتخاب کنید . 

آلبروچوب را در اینستاگرام دنبال کنید

ویژگی درب ضد سرقت آلبروچوب

از آنجا که کارخانه آلبروچوب بخشی مجزا برای درب های ضد سرقت خود دارد ، در نتیجه درب های آلبروچوب دارای ویژگی های منحصر به فردی هست که به شرح زیر می باشد :

جنس ام دی اف 

ما برای درب های ضد سرقت خود از ام دی اف ۸ میل درجه یک خارجی استفاده می کنیم . همانطور که میدانید این MDF  ها دارای کیفیت ویژه و بخصوصی هستند و طول عمر بالا تری نسبت به سایر ام دی اف ها دارند . همچنین مقاومت بالایی در برابر فشار زیاد و ضربه ها مهلک دارند .

لیست قیمت درب ضد سرقت

امنیت بالا

امنیت مهم ترین مسئله در درب ضد سرقت می باشد که ما این امنیت را در درب های خود به حداکثر رسانده ایم . بدین صورت که برای درب های خود از قفل کاله ترکیه استفاده کرده ایم که همانطور که میدانید یکی از بهترین و مستحکم ترین قفل های موجود در بازار می باشد .

درب های ضد سرقت آلبروچوب ضد دیلم هستند و دارای درزگیر پلاستیکی هستند که همین موضوع باعث مقاومت بیشتر درب می شود .

لیست قیمت درب ضد سرقت

استفاده از مواد اولیه با کیفیت و درجه یک

ما برای تولید و طراحی درب های خود از مواد درجه یک و درجه یک استفاده کردیم ایم تا طول عمر بالا و کارایی مناسبی داشته باشند .

استفاده از ورق چهار چوب ۱/۵ و ورق لنگه درب ۱/۲۵ باعث شده است که دربی با امنیت بالا و مقاومت بالا داشته باشید .

در داخل درب های ضد سرقت شرکت آلبروچوب از ورق آهنی سرتاسری استفاده شده است .

داخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای استفاده شده است تا بتواند درب به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد امنیت محیط برسد . ما در تصویر زیر این موضوع را به صورت تصویری به شما عزیزان شرح حال داده ایم .

اخل درب آهن کشی با قوطی و ورق یه تیکه سرتاسری کرکره ای

لیست قیمت درب ضد سرقت

انتخاب رنگ مناسب برای درب

ما برای درب های خود از رنگ پلی اورتان ترکیه درجه یک استفاده می کنیم تا علاوه بر ساختار زیبا و مقاوم ، زیبایی کار را دوچندان کنیم . تمامی محصولات ما گارانتی رنگ دارند و این بدین منظور است که از رنگ با کیفیتی برای طراحی و تولید درب استفاده می شود .

استفاده از رنگ چهارچوب آهنی الکترواستاتیک باعث شده است تا شما از چهارچوب خود نیز اطمینان لازم را داشته باشید .

لیست قیمت درب ضد سرقت

گارانتی و خدمات پس از فروش 

اگر بخواهیم به طور خلاصه به شما عزیزان بگوییم ، با خیال راحت از آلبروچوب خرید کنید . گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات ما پس از اولین روز خرید درب و محصولات ما فعال می شود و این موضوع بدین معنی می باشد که در صورت هرگونه مشگل و ایرادی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا بتوانند مشکل شما را در سریعترین زمان ممکن برطرف کنند .

لیست قیمت درب ضد سرقت

توجه داشته باشید که شما می توانید طرح و رنگ درب را با توجه بهع سلیقه و نیاز خود انتخاب کنید . البته می توانید از راهنمایی و  مشاوره های ما نیز بهرمند شوید . 

همچنین می توانید با درخواست کارشناس حضوری در محل (در پروژ ، محل کار یا منزل ) ، از خدمات ما بهرمند شوید و کارشناس با بررسی پروژه به شما یک برگه کارشناسی شده تکمیل می دهد .

کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن به محل اعزام می شوند و با ارائه کارشناسی دقیق از محل و پروژه مد نظر به کار شما سهولت و بهبود می بخشند .

قیمت درب ضد سرقت

لیست قیمت درب ضد سرقت شرکت ما به صورت روزانه آپدیت و بروز می باشد و شما می توانید به راحتی محصول خود را به قیمت روز از ما خریداری کنید .

لیست قیمت درب ضد سرقت آلبروچوب به ترتیب قیمت از قیمت کم به زیاد ردیف شده است .

قیمت درب ضد سرقت ارزان

در لیست قیمت درب ضد سرقت قیمت های نهایی را مشاهده می کنید و این قیمت ها قیمت تولید کننده است و این بدین معنی می باشد که شما بدون هیچگونه واسطه ای مستقیم از تولید کننده خرید خود را انجام میدهید .

حالا که لیست قیمت درب ضد سرقت آلبروچوب را با دقت مشاهده کردید ، وقت مشاوره گرفتن از کارشناسان ما می باشد و توجه داشته باشید که این مشاوره به صورت رایگان است و قطعا می تواند در انتخاب شما تاثیرگذار باشد . کافیه با شماره 09124197101 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید .

خرید درب ضد سرقت

قیمت های لیست قیمت درب ضد سرقت در کمترین حد ممکن هستند و با کمترین میزان سود برای برند ما می باشد و دلیل این موضوع این است که شما مصرف کنندگان عزیز بتوانید به راحتی محصولی با کیفیت و درجه یک خریداری کنید .

خرید درب ضد سرقت ارزان

لیست قیمت درب ضد سرقت آلبروچوب را با سایر لیست قیمت درب ضد سرقت ها مقایسه کنید و تصمیم نهایی خود را بگیرید .

حالا که لیست قیمت درب ضد سرقت فروشگاه آلبروچوب را مشاهده کردید وقت آن رسیده است با سایر فروشگاه ها مقایسه کنید . ما این اطمینان خاطر را به شما میدهیم که با توجه به استفاده از مواد اولیه با کیفیت و درجه یک ، با قیمت اقتصادی و ارزان محصولات خود را روانه بازار کرده ایم . پس فرصت را از دست ندهید .

موفق و سربلند باشد. 

لیست قیمت درب ضد سرقت

لیست قیمت درب ضد سرقت

لیست قیمت درب ضد سرقت لیست قیمت درب ضد سرقت